Acte necesare pentru familia de plasament

Acte necesare pentru familia de plasament

1. Solicitarea familiei de a fi evaluată pentru a lua în plasament un copil

2. Copii acte de identitate pentru toți membrii familiei (copii C.I., certificat de căsătorie)

3. Adeverințe cu privire la starea de sănătate- medic de familie, pentru toți membrii familiei

4. Adeverință de venit

5. Act de spațiu pentru locuință

6. Cazier judiciar

7. Caracterizări ale familiei (vecini, preot, loc de muncă)

8. Acordul scris al celorlalte persoane care domiciliază la adresă, cu privire la stabilirea unei măsuri de protecție

9. Evaluare psihologică la cabinet individual- Dana Poruțiu- tel 0722793335

10. Declarație autentică, notarială pe proprie răspundere din care să rezulte că solocitantul/ solicitanții nu sunt decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu au copil/ copii în sistemul de protecție specială.